Adiuwant, pomocniczy w ochronie roślin, stosowany wraz ze środkami ochrony roślin
Adiuwant ten stosuje się pomocniczo w przypadku ciężkich infekcji mączniaka prawdziwego winorośli, gdy niemożliwe jest użycie konwencjonalnych metod ochrony. Stosuje się go z dużą dawką wody, pod wysokim ciśnieniem, co umożliwia zmycie patogenu z powierzchni gron i liści. Następnie zabiegi ochronne wykonuje się konwencjonalnymi metodami.
Jako adiuwant, w postaci oprysku pod wysokim ciśnieniem (stężenie 2%) może być stosowany w celu zmycia nalotu woskowego z bawełnicy korówki bezpośrednio przed wykonywaniem oprysku insektycydem.
Sposób stosowania COCANA® – jako preparat pomocniczy:
  • Winorośl  – 15-20 l/ha
  • Owoce ziarnkowe – poprawia wygląd owocu – po kwitnieniu, w regularnych odstępach czasu (2-3 tygodnie) aż do 14 dni przed zbiorem w dawce 0,7% (3-4 l/ha)

Może być stosowana pomocniczo przy ochronie przed mszycami (np. bawełnic), zmywa warstwę wosku z ciał owadów, przez co wykonywane później zabiegi ochroniarskie wykazują lepszą skuteczność. Zabieg wykonuje się pod wysokim ciśnieniem wody (w celu zmycia wosku z ciał bawełnic), następnie (bezpośrednio po zabiegu) przeprowadza się aplikację insektycydu.

Mieszalność COCANA® i stosowanie z innymi preparatami:

Cocana® nie mieszać ze środkami zawierającymi Bacillus thuringiensis (Lepinox® Plus) oraz ze środkiem pomocniczym Myco-Sin®. Można mieszać z preparatem pomocniczym VitiSan®.

Zobacz również:
WETCIT – nowoczesny adiuwant
VitiSan – preparat pomocniczy (m.in. w połączeniu z Alginure przy kontroli parcha jabłoni)