Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)

ZWALCZANIE OMACNICY PROSOWIANKI – Biologiczna ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką

Zalety biologicznej metody ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką:
 • długotrwała skuteczność ochrony przewyższająca często ochronę chemiczną
 • pozwala zachować cały szereg pożytecznych organizmów chroniących kukurydzę przed szkodnikami np. biedronek, złotooków, bzygów
 • nie obciąża środowiska naturalnego
 • możliwość zastosowania na obszarach chronionych oraz terenach występowania wód powierzchniowych i ujęć wody
 • umożliwia produkcję bez pozostałości środków ochrony roślin
Kruszynek (Trichogramma)

to mała błonkówa, pasożytujaca jaja różnych gatunków motyli, m.in. omacnicy prosowianki, słonecznicy orężówki oraz rolnic. Samice odnajdują jaja szkodników, a następnie składają do nich swoje jaja. Po 8-15 dniach ze zniszczonych jaj wylatują kolejne kruszynki, które aktywnie poszukują i niszczą kolejne jaja. Potomstwo 1 samicy niszczy około 190 jaj szkodników.

TrichoLet®
Pasożytnicza błonkówka Trichogramma do zabiegów agrolotniczych

Błonkówki z rodzaju Trichogramma są parazytoidami jaj owadów. Składają jaja do jaj różnych gatunków motyli i cały rozwój larw odbywa się wewnątrz jaja żywiciela. Powoduje to zatrzymanie rozwoju i rozwój gąsienic szkodnika z jaj, co przekłada się na ograniczenie szkód. Trichogramma składa jaja i pasożytuje przez cały okres lotu i składania jaj przez szkodliwe gatunki motyli.

Zastosowanie
Kukurydza: biologiczna ochrona przed omacnicą prosowianką
Sposób stosowania

– aplikacja na początku składania jaj przez samice omacnicy prosowianki, ponowna aplikacja po 7 – 10 dniach
– termin wyznaczany na podstawie lotu i określany przez dostawcę,
– aplikacja jest wykonywana z zastosowaniem samolotu lub wiatrakowca.

Aplikacja agrolotnicza przy użyciu wiatrakowca Zen-1 Air Agro:
 • wysokość przelotowa: 5-7 m. nad wierzchołkami roślin
 • prędkość przelotowa podczas aplikacji: ok. 100 km/h
 • wydajność: ok. 80 ha/h – czas trwania jednego lotu

Trichocap®
Kartonowe zawieszki zawierające pasożytniczą błonkówkę Trichogramma brassicae pasożyta jaj omacnicy prosowianki.

Błonkówki z rodzaju Trichogramma są parazytoidami jaj owadów. Składają jaja do jaj różnych gatunków motyli i cały rozwój odbywa się wewnątrz jaja żywiciela. Powoduje to zatrzymanie rozwoju i wylęgania gąsienic z jaj, co przekłada się na ograniczenie szkód. Trichogramma składa jaja i pasożytuje przez cały okres lotu i składania jaj przez szkodliwe gatunki motyli.

Zastosowanie:
Kukurydza, chmiel: biologiczna ochrona przed omacnicą prosowianką
Sposób stosowania:
 • aplikacja na początku składania jaj przez samice motyli
 • wystarczy jednorazowa aplikacja, 25 zawieszek na 1 ha
 • termin wyznaczany na podstawie lotu i określany przez dostawcę
 • aplikacja jest wykonywana ręcznie. Zawieszki umieszcza się na najwyższym, w pełni rozwiniętym liściu na roślinie
Przechowywanie:

Nie mogą być przechowywane, w wyjątkowych sytuacjach do 1 dnia w temperaturze 10-12°C