Sadownictwo staje się bardziej świadome, otwarte i gotowe do stosowania metod biologicznych w odpowiedzi na rosnące wymagania rynkowe.

BIO-ROZWIĄZANIA to biologiczne i biotechniczne preparaty, zawarte w programach, które pozwalają na uzyskanie plonu ekologicznego lub bez pozostałości.

Biocont2

BIO-ROZWIĄZANIA jako całość stanowią najszerszy biologiczny program ochrony sadów jabłoniowych przed szkodnikami w Polsce.

Każdy ze środków samodzielnie stanowi sprawdzone i efektywne narządzie, uzupełniające integrowane strategie ochrony oraz programy dążące do obniżenia poziomu pozostałości środków ochrony roślin w plonie.

Wszystkie razem, zastosowane w przemyślanym, opracowanym na podstawie realnych potrzeb programie ochrony sadów przed szkodnikami, stanowią potężne narzędzie w rękach sadownika.

Aby bezpiecznie, bez ryzyka, w prosty sposób skorzystać z BIO-ROZWIĄZAŃ, skontaktuj się z nami! Dzielimy się wiedzą oraz wsparciem przez cały sezon wegetacyjny. Pomożemy Ci ustalić program ochrony sadu lub uzupełnić już istniejący, abyś mógł wykorzystać cały potencjał swojego sadu.

Sprawdź środki

NOWOŚĆ!

NeemAzal®-T/S

Biotechniczny insektycyd, zawierający naturalny ekstrakt z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica) o szerokim spektrum działania – na szkodniki gryzące, ssące oraz minujące.

W uprawie jabłoni stosowany do efektywnego zwalczania:

  • mszycy jabłoniowo-babkowej,
  • mszycy jabłoniowej,
  • miodówek,
  • gąsienic piędzika przedzimka,
  • gąsienic motyli namiotnikowatych,

Na roślinach działa wgłębnie, utrzymuje się do 10 dni!

Lepinox op 1kg

Lepinox® PLUS

Biologiczny insektycyd do zwalczania gąsienic motyli, m.in. zwójek liściowych, zawierający Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348.

MADEX2

Madex® MAX

Bioinsektycyd do zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki. Unikalna formulacja zapewnia wysoką stabilność i aktywność cząstek wirusa.

prevam

Prev-AM®

Kompleksowy środek owadobójczy, grzybobójczy i roztoczobójczy oparty na naturalnych terpenach roślinnych. Do zwalczania m.in. miodówek i skoczków.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby opracować swój program ochrony

dr Michał Pniak

kom.: +48 662 043 388
e-mail: m.pniak@biocont.pl

Mariusz Staszczyk

kom.: +48 570 056 123
e-mail: m.staszczyk@biocont.pl
Centralna Polska

Piotr Zieliński

kom.: +48 795 185 177
e-mail: p.zielinski@biocont.pl
Mazowsze

Sławomir Dułacz

kom.: +48 795 185 176
e-mail: s.dulacz@biocont.pl
Zachodnia Polska

Krzysztof Jędrzejowski

kom.: +48 570 809 123
e-mail: k.jedrzejowski@biocont.pl
Wschodnia Polska