Konferencja Naukowa Postęp Naukowo-Techniczny , Zakopane 2019

Firma Air Agro po raz kolejny prezentowała swojego drona na konferencji naukowej – Postęp naukowo techniczny – w Zakopanym.

Dron przystosowany jest do aplikacji preparatu TrichoLET.

Konferencję POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY i ORGANIZACYJNY w ROLNICTWIE zorganizowało (4-8 lutego 2019, Zakopane) Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Zarząd Główny w Krakowie, Komitet Inżynierii Rolniczej i Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W obradach wzięło udział 130 uczestników z kilkunastu Uczelni i Instytutów Badawczych. Wygłoszono 10 wykładów, 20 referatów oraz 54 postery medialne.

Przedstawiliśmy wyniki naszego projektu Innowacyjny bezzałogowy system agrolotniczy dla rolnictwa precyzyjnego (finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20120. Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa) włącznie z demonstracją filmu z badań równomierności rozsypu preparatu z aplikatorów AGRODRONA. Dyskusja po referacie świadczyła o szerokim zainteresowaniu konstrukcją bezzałogowego systemu agrolotniczego.

Technologia ochrony biologicznej preparatem TrichoLET z powietrza była przedstawiona szeroko w kontekście projektu. Zainteresowanie zebranych sprowokowało szczegółowe omawianie całej technologii aplikacji z powietrza i za pomocą zawieszek TrichoCAP.

Dron od firmy AirAgro do precyzyjnej aplikacji preparatu TrichoLet
prof. dr hab. Małgorzata Bzowska w trakcie wykładu na temat zastosowania drona w rolnictwie precyzyjnym