Innowacyjna metoda ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) to szkodnik, który stanowi coraz większe zagrożenie dla upraw kukurydzy w Polsce.

Gąsienice żerują już od końca czerwca na wszystkich nadziemnych częściach roślin, powodując znaczne straty w ilości i jakości plonu.

Więcej informacji o omacnicy prosowiance znajdziesz tutaj.

Ze względu na fazę rozwojową roślin kukurydzy w początkowym czasie żerowania gąsienic (BBCH-51-63, rozwój wiechy do kwitnienia) wykonanie zabiegu konwencjonalnymi preparatami jest utrudnione, a czasami niemożliwe. Ponadto gąsienice żerują często wewnątrz tkanek, co dodatkowo utrudnia ich zwalczanie.

Rozwiązaniem problemu jest biologiczna metoda ochrony kukurydzy przed omacnicą prosowianką.
Metoda biologiczna polega na introdukcji naturalnego wroga – kruszynka (Trichogramma spp.) do uprawy kukurydzy.

Ta malutka błonkówka o rozmiarach ok. 0,6 mm pasożytuje jaja motyli, przede wszystkim omacnicy prosowianki, ale również słonecznicy orężówki i rolnic. Aktywnie poszukuje jaj szkodników, aby złożyć do ich środka swoje jaja. Potomstwo 1 samicy niszczy do 190 jaj szkodników.

Kruszynka na pole kukurydzy można aplikować za pomocą kartonowych zawieszek zawierających larwy i poczwarki kruszynka – preparat o nazwie TrichoCap®. Aplikację prowadzi się ręcznie, umieszczając  kartonową zawieszkę u nasady pierwszych rozwiniętych liści. Zawieszki są idealnym rozwiązaniem na małych  areałach.

Natomiast aplikację kruszynka na dużych areałach przeprowadza się za pomocą zabiegu agrolotniczego – TrichoLet®. Do tego celu wykorzystuje się innowacyjną, opatentowaną metodę introdukcji z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca Zen -1. Metoda polega na równomiernym zrzucaniu kruszynka z wysokości ok 7m bezpośrednio na powierzchnię roślin.

Zastosowanie metody biologicznej jest skutecznym sposobem ochrony przed omacnicą prosowianką. Skuteczność zabiegów jest uzależniona od nasilenia szkodnika, sposobu i terminu aplikacji oraz warunków meteorologicznych. Preparatów zawierających kruszynka nie można przechowywać, dlatego preparat dostarczany jest bezpośrednio przed aplikacją.

BIOCONT Polska oferuje kompleksową usługę aplikacji kruszynka która polega na :
– monitoringu i właściwym doborze terminu aplikacji
– wykonaniu zabiegu agrolotniczego
– bieżącym monitoringu zagrożenia omacnicą
– końcowej analiza skuteczności przeprowadzonego zabiegu ochrony
Metoda biologiczna jest alternatywą dla zabiegów chemicznych!
-długotrwała skuteczność ochrony przewyższająca często ochronę chemiczną
-brak pozostałości
-oszczędność czasu i sprzętu
-termin zabiegu wyznacza dostawca preparatów

Dowiedz się więcej o kruszynku i metodach jego aplikacji.

Z przeprowadzonych badań wynika, że efektywność zastosowania zawieszek może sięgać nawet ponad 90%. Skuteczność zabiegów agrolotniczych to średnio 70%, zabieg ten jest jednak z punktu widzenia rolnika mniej pracochłonny, tańszy oraz znajduje zastosowanie u dużych plantatorów, których powierzchnie poszczególnych pól przekraczają 20 ha.

Wyniki analizy uszkodzeń kukurydzy i skuteczność działania zawieszek z kruszynkiem – TrichoCap w 2017 roku w Polsce.
Wyniki analizy uszkodzeń kukurydzy i skuteczność działania zabiegu agrolotniczego z kruszynkiem – TrichoLet w 2017 roku w Polsce.

Skuteczność zabiegów chemicznych jest porównywalna. Zabiegi chemiczne wymagają jednak użycia drogiego, specjalistycznego sprzętu, który jest zbędny w przypadku metody biologicznej.