Lepinox® PLUS – biologiczne zwalczanie gąsienic tantnisia krzyżowiaczka i innych motyli w uprawach warzyw kapustnych

Na plantacjach kapusty głowiastej, kalafiora czy brokułu co roku obserwowane są uszkodzenia spowodowane przez tantnisia krzyżowiaczka, bielinka  kapustnika i rzepnika oraz piętnówki kapustnicy.

Jednak najwcześniej na warzywach pojawia się tantniś krzyżowiaczek. Dlatego lustracje pod kątem obecności tego szkodnika należy rozpocząć już 2-3 dni po posadzeniu rozsady.

Uprawę należy lustrować przez cały okres wegetacji, a szczególnie dokładnie kiedy rośliny są w fazie tworzenia główek. Wtedy należy dokładnie  przeglądać dolną stronę liści i liście sercowe warzyw. Obserwacje przeprowadza się w kilku losowo wybranych miejscach na 10 kolejnych roślinach.

Progiem zagrożenia dla plantacji jest obecność 1–5 gąsienic na 10 roślinach.  


Z kolei w celu uchwycenia początku nalotu szkodnika na rośliny warto umieścić na brzegu pola pułapki feromonowe.

Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka żerują na warzywach od VI do połowy IX . W ostatnich latach obserwujemy gradację tego szkodnika, powoduje on bardzo duże szkody na plantacjach warzyw kapustnych.

 Jest szczególnie groźny dla młodych roślin, ze względu na możliwość uszkodzenia stożka wzrostu. Skutkiem uszkodzeń może być brak główek i róż. Młode gąsienice początkowo żerują wewnątrz liści, a starsze zeskrobują skórkę i miękisz liścia, w wyniku czego powstają tzw. „okienka”.
Z czasem w miejscu uszkodzeń tworzą się dziury.

Rozwojowi tantnisia krzyżowiaczka sprzyja ciepła i bezdeszczowa pogoda. Niedługo ociepli się, w związku z czym należy spodziewać się dynamicznego rozwoju populacji tego szkodnika.

Szczególnie groźne są gąsienice pierwszego pokolenia, które mogą doprowadzić do znacznej utraty plonu. W ciągu roku szkodnik wykształca w polskich warunkach przeważnie trzy pokolenia.

Gąsienice pierwszego pokolenia pojawiają się już w czerwcu, a kolejnych pokoleń – w lipcu oraz w sierpniu lub wrześniu.

Biologiczna strategia zwalczania gąsienic motyli

Dostępny w naszej ofercie Lepinox® PLUS  polecamy do zwalczania gąsienic tantisia krzyżowiaczka oraz innych motyli w uprawach warzyw kapustnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Zawiera naturalnie występującą na roślinach oraz w glebie bakterię Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, szczep EG 2348.

Bakterie te wytwarzają krystaliczne białka, które aktywowane są w przewodzie pokarmowym gąsienic. Zainfekowane gąsienice zaraz po spożyciu bakterii przestają żerować i giną w ciągu 72 godzin. Z czasem kurczą się i przybierają ciemną barwę.

Środek z powodzeniem stosowany jest od wielu lat, zarówno w uprawach konwencjonalnych, jak i ekologicznych, czy też w ramach programów „zero pozostałości”.

Jest to insektycyd o działaniu selektywnym, w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), stosowany nalistnie do biologicznego zwalczania gąsienic motyli.
Środek ma działanie żołądkowe, dlatego aby dobrze zadziałał powinien być dokładnie naniesiony na powierzchnię liści, tak aby ciecz dotarła do gąsienic, które żerują na spodniej stronie liści oraz tych ukrytych w stożkach wzrostu. Najwyższa skuteczność występuje w zwalczaniu wczesnych stadiów larwalnych. Z tego względu optymalnym terminem stosowania jest okres tuż przed lub na początku wylęgania się gąsienic z jaj.

W celu lepszego pokrycia  liści zalecamy łączne stosowanie Lepinox® PLUS  z adiuwantem np. WETCIT™

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 1 kg/ha (Zalecana ilość wody: 300 – 500 l/ha)
 Środek jest zarejestrowany w uprawach warzyw kapustnych (kapusta głowiasta, kalafior, brokuł w gruncie) do zwalczania piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i bielinka kapustnika.

Pamietaj !

  • W zależności od warunków pogodowych środek pozostaje na roślinie od 3 do 7 dni.
  • W przypadku wystąpienia opadów do 48 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.
  • Nie należy mieszać środka z produktami o silnie alkalicznym pH lub o działaniu bakteriobójczym.
  • Optymalne pH mieszaniny powinno wynosić od 4,5 do 8, aby zawarte w preparacie białkowe toksyny nie zostały inaktywowane. (mieszalność naszych preparatów sprawdź tutaj)

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.