Monitoring szkodników warzyw polowych

Monitoring występowania szkodników jest ważnym elementem ochrony roślin. Pozwala określić moment, w którym pojawi się określony szkodnik w danej uprawie.

Zmieniające się w ostatnich latach warunki pogodowe wpływają na pojawianie się nowych szkodników oraz zwiększenie liczby pokoleń i znaczenia niektórych gatunków. Dlatego wyznaczenie optymalnego terminu zabiegu jest coraz trudniejsze.

Podstawowym narzędziem w prowadzeniu monitoringu jest na pewno lustracja upraw w celu stwierdzenia obecności szkodnika. Wymagana jest tu niezbędna wiedza, dotycząca biologii wielu szkodników oraz umiejętność rozpoznawania poszczególnych gatunków, a z pewnością nie każdy producent warzyw taką posiada.  

W związku z tym bardzo przydatnym narzędziem, służącym do monitorowania pojawu szkodników są liczne pułapki feromonowe, a także tablice lepowe.

W przypadku upraw polowych musimy wiedzieć, że zwykle szkodniki przemieszczają się na uprawy z miejsc zimowania lub z innych żywicieli, którymi często są chwasty. Dlatego wskazane jest umieszczanie pułapek na brzegach pól, szczególnie w miejscach, które sąsiadują z rowami, nieużytkami, zadrzewieniami śródpolnymi bądź uprawami wieloletnimi.

W uprawach warzyw kapustnych warto wykorzystać pułapki feromonowe do sygnalizacji i dynamiki lotu groźnych szkodników, takich jak tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica  i błyszczka jarzynówka.

Przeprowadzony we właściwym terminie monitoring ułatwia określenie zasadności użycia  biologicznego środka LEPINOX® PLUS  przeciwko gąsienicom wielu szkodliwych motyli, a w razie takiej konieczności pozwala wyznaczyć jak najbardziej optymalny termin jego aplikacji.

Niestety nie opracowano pułapek feromonowych dla wszystkich szkodników, dlatego niektóre z nich monitorujemy przy pomocy barwnych tablic lepowych. Najbardziej popularne są żółte tablice lepowe służące do odławiania połyśnicy marchwianki w uprawie marchwi i pietruszki. Alternatywą dla nich mogą być pułapki Rebell Orange, które w przeciwieństwie do tablic lepowych po zakończeniu monitoringu można wymyć i zastosować ponownie, po nałożeniu nowego kleju. Z kolei w uprawie pora i cebuli mogą okazać się przydatne niebieskie tablice lepowe, które służą do sygnalizacji występowania wciornastków.

Pamiętajmy monitoring to  optymalny termin zabiegu i obniżenie kosztów ochrony

Dzięki monitoringowi szkodników jesteśmy w stanie wyznaczyć optymalny termin ich zwalczania, a także określimy w jakim nasileniu występują fitofagi oraz czy ich liczebność może zagrozić naszym plonom. Ewentualny brak wykrycia danego szkodnika także stanowi cenną informację, ponieważ umożliwia ograniczyć liczbę zabiegów, a tym samym obniżyć koszty ochrony.