Nawożenie mikrobiologiczne – preparaty FREE N 100 i FREE PK

Mikrobiologiczne żywienie roślin

Na efektywność nawożenia ma wpływ szereg czynników, m.in., jakość i skład nawozów, parametry gleby lub podłoża, warunki pogodowe, rodzaj uprawianej rośliny, metody uprawy.

Nawożenie mineralne to najszybsza metoda dostarczania dużej liczby makro- i mikroelementów do gleby. Mimo wprowadzania optymalnej lub nawet nadmiernej ilości składników odżywczych do gleby, często przechodzą one w formy niedostępne dla roślin lub ich pobieranie jest ograniczone przez inne czynniki. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych nie tylko przyczynia się do efektywniejszego pobierania składników pokarmowych przez promocję wzrostu i rozwoju roślin, ale również do przekształcania się niedostępnych form pierwiastków w łatwo dostępne.

Pożyteczne mikroorganizmy glebowe, np. Bacillus muscilaginosus (Free PK), Bacillus ameloliquefaciens (RhizoVital 42), Azotobacter chroococcum (Free N 100) same w sobie nie są nawozami, jednak przez swoje możliwości do zasiedlania strefy korzeniowej roślin oraz wytwarzania enzymów i innych substancji wpływających nie tylko na samą roślinę, ale i glebę otaczającą system korzeniowy, istotnie wpływają na efektywność nawożenia.

Dodatkowa korzyścią płynącą z zastosowania mikroorganizmów jest ograniczenie porażenia roślin przez patogeny glebowe oraz niektóre szkodniki. Mikroorganizmy, które rozwijają się intensywnie wokół systemu korzeniowego, nie tylko nie pozostawiają miejsca na rozwój patogenów, ale również mogą odstraszać niektóre szkodniki np. nicienie (Bacillus ameloliquefaciens – RhizoVital 42). Dodatkowo stymulują roślinę do uruchamiania własnych procesów obronnych, co przekłada się na mniejsze porażenie roślin przez choroby oraz większą odporność na stres.

 

FREE N 100 to preparat zawierający kultury wybranych szczepów mikroorganizmów wiążących azot (głównie Azotobacter chroococcum), które zwiększają aktywność mikrobiologiczną gleby.
FREE PK preparat zawierający mikrokultury wybranych szczepów Bacillus mucilaginosus naturalnie występujących w glebie oraz w obszarze systemów korzeniowych roślin. Mikroorganizmy te pomagają roślinom pobierać słabo rozpuszczalne składniki mineralne z gleby, szczególnie krzemiany i fosforany oraz grupy apatytu.
Pomocnicze preparat doglebowe, poprawiające właściwości gleby.
  • zwiększają zawartość azotu, potasu, fosforu, wapnia i innych pierwiastków w glebie
  • oprawia aktywność i dostępność mikroelementów dla roślin
    przyspiesza wzrost i rozwój systemu korzeniowego
  • ogranicza opadanie zawiązków i owoców
  • wzbogaca życie biologiczne gleby
  • poprawia wzrost i plonowanie roślin
  • łatwa aplikacja, jeden raz w sezonie

Aplikacja:
Dawka: 0,5l/ha Free N100, 0,5 l/ha Free PK. Oprysk na młode rośliny, w czasie sadzenia i po okresie rozwoju najmłodszych liści do wysokości roślin ok. 10 – 20 cm. W przypadku roślin wieloletnich zalecane jest zastosowanie na początku wegetacji.
Optymalnie, aplikację preparatu należy przeprowadzić zaraz po deszczu lub tuż przed deszczem, wcześnie rano lub wieczorem. Aplikacja polega na bezpośrednim oprysku gleby przy bezwietrznej pogodzie.
UWAGA! Nie aplikować za pomocą maszyn rozsiewających/rozrzucających. Nie mieszać z wodą chlorowaną.