BIOCONT GROUP

Firma Biocont Polska Sp. z o.o. powstała w roku 2006 jako kolejne przedsiębiorstwo w Europie Środkowej po Biocont Laboratory (Czechy) i Biocont Węgry. Obecnie wraz z Biocont Laboratory, Biocont MagyarországBiocont Vietnam tworzy BIOCONT GROUP.

Grupa Biocont z powodzeniem wdraża szereg nowych projektów, mających na celu rozwój rolnictwa ekologicznego w Europie. Większość projektów stanowiły badania nad bioróżnorodnością agroekosystemów.

Grupa Biocont zatrudnia ponad 50 pracowników w 5 krajach. Produkuje i prowadzi dystrybucję ponad 70 biologicznych i biotechnicznych środków do ochrony i produkcji roślinnej, udziela specjalistycznych porad w Czechach, na Węgrzech, w Polsce, na Słowacji i Wietnamie. Nasze własne produkty są rozprowadzane przez kilkudziesięciu dystrybutorów w wielu krajach UE

BIOCONT POLSKA

Biocont Polska rozpoczynała swój rozwój od wprowadzenia na rynek Polski dobroczynka gruszowca (Typlodromus pyri)
do upraw sadowniczych, głównie jabłoni. Współpracujemy w tym zakresie z innymi firmami zaangażowanymi w rozwój tej metody.

Obecnie naszą misją jest dostarczenie rolnikom szerokiej gamy biologicznych i biotechnicznych środków do ochrony i produkcji roślin oraz produktów pomocniczych. Chcemy przekazać informacje o nowoczesnych technologiach stosowanych w uprawach roślin metodami integrowanymi, biologicznymi i ekologicznymi ale również świadczyć usługi oraz prowadzić doradztwo dotyczące tych zagadnień.

Współpracujemy z wieloma znanymi na świecie producentami środków biologicznej ochrony roślin, takimi jak: Andermatt Biocontrol AG (CH), Biofa AG (DE), Biogard (IT), Biotop (FR), CBC Europe Ltd (IT), ORO AGRI (JAR). (JP), Tilco (DE), Trifolio-M GmbH (DE), Valent (USA).

W styczniu 2018r Andermatt Biocontrol AG oraz Trifolio-M GmbH zostały udziałowcami firmy Biocont Polska co wpłynie na dalszy rozwój firmy na polskim rynku.