Capex®

0 out of 5

Środek przeznaczony do zwalczania stadiów larwalnych zwójki siatkóweczki (Adoxophyes orana) zawierający specyficzny wirus granulozy
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym – nr zezwolenia BRŚOR-Ekol-002/2017

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Zamówienia można składać telefoniczne pod numerami:
+48 12 416 25 81; +48 795 999 178
oraz mailowo:
zamowienia@biocont.pl
lub u dowolnego przedstawiciela techniczno-handlowego (kontakt).

Sprawdź ! Tabela mieszalności preparatów

Opis

Środek przeznaczony do zwalczania stadiów larwalnych zwójki siatkóweczki (Adoxophyes orana) zawierający specyficzny wirus granulozy
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym – nr zezwolenia BRŚOR-Ekol-002/2017

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Efektywne zwalczanie zwójki siatkóweczki.

Capex to środek, na bazie naturalnie występującego w środowisku wirusa granulozy, służący do zwalczania larw zwójki siatkóweczki. Stosowanie preparatu może być połączone ze stosowaniem innych środków ochrony roślin, również ze stosowaniem feromonów. Wirus zawarty w preparacie jest wyspecjalizowany gatunkowo, więc nie stwarza zagrożenia dla ssaków, ryb i innych owadów. Infekcja rozpoczyna się w momencie gdy preparat zostaje połknięty przez larwę zwójki siatkóweczki. W przewodzie pokarmowym uwalniane elementy wirusa rozpuszczają ściany nabłonka. Po kilku dniach od infekcji larwy zaprzestają żerowania i umierają. Preparat wykazuje największą skuteczność
na młodych larwach, dlatego ważny jest monitoring i dokładne wyznaczenie czasu zabiegu.

Zastosowanie:

Zapoznaj się z etykietą preparatu!

Jabłonie, grusze – zwalczanie zwójki siatkóweczki
Dawka: 50 ml/1m wysokości korony drzew/ha, zabieg powtórzyć 2 – 3 razy

Preparat zaleca się do stosowania przeciwko gąsienicom pierwszej i drugiej generacji owocówki. Pierwsza aplikacja przed końcem rozwoju jaj – przed wylęganiem się gąsienic (stadium czarnej
główki).
Stosuje się w formie oprysku, 2-3 krotnie (max. 5) na jedno pokolenie, w dawce 50 ml/1m wysokości korony drzew/ ha, co 7-14 dni (co 7 słonecznych dni).
Zalecana dawka wody 400 l/1 m wysokości korony drzew/ha.  Zwykle stosuje się 100 ml/ha i 800 l wody/ha. Możliwe jest stosowanie zmniejszonej dawki preparatu.

Mieszalność i stosowanie z innymi preparatami:

Nie można mieszać z preparatów o odczynie zasadowym np. Myco-Sin, VitiSan. Może być mieszany z preparatami zawierającymi miedź i siarkę.

Okres karencji: 0 dni
Przechowywanie: 42 miesiące, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze około 5°C.
Opakowanie: butelka 100 ml.

zwalczanie zwójki siatkóweczki
Cykl rozwojowy zwójki siatkóweczki wraz z optymalnymi terminami zastosowania preparatu CAPEX (granatowe linie).
Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym – nr zezwolenia BRŚOR-Ekol-002/2017

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.

Możesz lubić także…