nemaplus®

0 out of 5

Biologiczna metoda ochrony upraw szklarniowych przed ziemiórkami przy użyciu nicieni emtomopatogennych Steinernema feltiae

Opis

Biologiczna metoda ochrony upraw szklarniowych przed ziemiórkami przy użyciu nicieni emtomopatogennych Steinernema feltiae
Makroorganizm: Steinernema feltiae – entomopatogenny nicień

Wyniki doświadczeń przeprowadzanych w całej Europie przedstawiają szereg korzyści wynikających z zastosowania nemaplus® w uprawach szklarniowych:

  • efektywność preparatu przewyższa metody konwencjonalne ze względu na aktywny sposób poszukiwania żywiciela przez nicienie,
  • preparat aplikowany na powierzchnie liści działa na larwy miniarek (m.in. Liriomyza huidobrensis),
  • preparat może być stosowany równolegle z pożytecznymi organizmami w szklarni,
  • brak wykształcania odporności u szkodników,
  • preparat jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin i nawozów,
  • preparat wykazuje również działanie przeciwko larwom wciornastka zachodniego (Frankiniella occidentalis) znajdującym się w glebie,
  • jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, roślin i ludzi.
Zalecana dawka nemaplus® to 0,5 mln nicieni na m2 powierzchni gleby. W przypadku, gdy podłoże zawiera perlit – dawkę należy zwiększyć. Preparat rozcieńcza się w wodzie i aplikuje za pomocą standardowego opryskiwacza lub poprzez system irygacji. Jeśli używany jest Dosatron® dodanie karboksymetylocelulozy (0,1%) zmniejszy sedymentację nicieni w zbiorniku. Podłoże po aplikacji powinno pozostawać wilgotne, ale nie mokre. Zbyt duża ilość wody może powodować wymycie nicieni z podłoża. Optymalny zakres temperatur dla działania preparatu to 15-28°C.

Zastosowanie: ziemiórki w uprawie szklarniowej

Aplikacja: oprysk lub zraszanie podłoża

Okres ważności i przechowywanie: zużyć natychmiast po dostarczeniu preparatu, nie dopuszczać do zamrożenia lub ekspozycji na temp > 30 °C