nemapom®

0 out of 5

Biologiczna metoda ochrony upraw sadowniczych przy użyciu nicieni emtomopatogennych Steinernema feltiae m.in. przed owocnicami, przeziernikiem i owocówkami.

Opis

Biologiczna metoda ochrony upraw sadowniczych przy użyciu nicieni emtomopatogennych Steinernema feltiae przed:
– owocnicą jabłkową (Hoplocampa testudinea)
– owocnicą gruszową (Hoplocampa brevis)
– owocnicą żółtorogą (Hoplocampa minuta)
– owocnicą jasną (Hoplocampa flava)
– przeziernikiem jabłoniowcem (Synanthedon myopaeformis)
– owocówką jabłkóweczką (Cydia pomonella)
– owocówką sliwkóweczką (Grapholita funebrana)
– owocówką południóweczką (Grapholita molesta)
  • efektywność preparatu przewyższa metody konwencjonalne ze względu na aktywny sposób poszukiwania żywiciela przez nicienie,elastyczne terminy aplikacji,
  • brak wykształcania odporności u szkodników,
  • preparat jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin i nawozów,
  • jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, roślin i ludzi.

Dawka wynosi 1,5 x 109 / ha / 1 metr wysokości drzewa przy użyciu minimum 1000 l wody. Dodatek adiuwantu jest konieczny w celu zapewnienia dobrego pokrycia zakamarków kory i gleby.

Aplikację przeprowadza się jesienią po zbiorach lub wiosną przed przepoczwarczeniem larw. Zwalczanie przeziernika jabłoniowca przeprowadza się wiosną, na 2 tygodnie przed pojawieniem się form dorosłych, gdy temperatura przekracza 10°C.

Aplikacja: oprysk pnia i pędów

Okres ważności i przechowywanie: zużyć natychmiast po dostarczeniu preparatu, nie dopuszczać do zamrożenia lub ekspozycji na temp > 30 °C