nemastar®

0 out of 5

Biologiczna metoda ochrony upraw przeciwko larwom glebowym (rolnice i inne gąsienice w glebie, turkuciowate, komarnice) przy użyciu nicieni emtomopatogennych Steinernema carpocapsae.

Opis

Biologiczna metoda ochrony upraw przeciwko larwom glebowym (rolnice i inne gąsienice w glebie, turkuciowate, komarnice) przy użyciu nicieni emtomopatogennych Steinernema carpocapsae.

Nemastar® działa na wczesne stadia larwalne szkodników glebowych – komarnic, w tym komarnicy błotniarki (Tipula paludosa) i komarnicy warzywnej (Tipula oleracea) w uprawie warzyw i buraka cukrowego.
Zalecana dawka to 0,5 mln nicieni na 1 m2 podłoża z użyciem minimum 100 ml wody. Gleba powinna być wilgotna w czasie oraz po zabiegu, a temperatura wynosić >14 °C przez kilka godzin. Powierzchnię podlać bezpośrednio po zabiegu, pozwoli to na przedostanie się nicieni w głąb profilu glebowego. Jeżeli gleba przed zabiegiem jest sucha, należy ją podlać przed i po zabiegu.

Nemastar® wykazuje dużą efektywność w zwalczaniu młodych stadiów larwalnych (L1 / L2), larwy starsze są odporniejsze. W badaniach terenowych przeprowadzonych przez Uniwersytet w Kilonii w Niemczech do 82% populacji komarnic zostało zwalczone.