nematop®

0 out of 5

Biologiczna metoda ochrony upraw przeciwko larwom opuchlaków (Otiorhynchus spp.) przy użyciu nicieni emtomopatogennych Heterorhabditis bacteriophora.

Opis

Biologiczna metoda ochrony upraw przeciwko larwom opuchlaków (Otiorhynchus spp.) przy użyciu nicieni emtomopatogennych Heterorhabditis bacteriophora.

Standardowa dawka to 0,5 mln nicieni na m² dla gleby, 10 000 nicieni na litr substratu dla upraw pojemnikowych i 25 000 nicieni na roślinę dla truskawki.

Preparat nematop® działa na larwy i poczwarki ryjkowcowatych. Należy stosować go wiosną (kwiecień – maj) oraz jesienią (sierpień – wrzesień). Temperatura gleby powinna utrzymywać się powyżej 12 °C w ciągu dnia. W czasie wystąpienia niższych temperatur można zastosować nematop®cool, mieszanka Heterorhabditis i Steinernema.

Zastosowanie: larwy opuchlaków

Aplikacja: oprysk gleby lub z nawadnianiem

Efektywność: W badaniach przeprowadzonych przez stacje badawcze we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii przy użyciu nematop® w celu zwalczania ryjkowców w uprawie cisów i truskawek stwierdzono, osiągnięto efektywność na poziomie 80%.