Selektywny, biologiczny środek do zwalczania gąsienic owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella)

Substancja aktywna: wirus granulozy owocówki jabłkóweczki (CpGV)

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym – nr zezwolenia BRŚOR-Ekol-003/2017

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Działanie:madex

Po zastosowaniu preparatu cząstki wirusa z powierzchni roślin są zjadane przez gąsienice. W jelicie owada, przy wysokim pH, dochodzi do rozpuszczenia osłon białkowych wirusów, wiriony są uwalniane do przewodu pokarmowego. Następnie przedostają się przez ścianę jelita do hemolimfy, a stąd są transportowane do komórek ciała tłuszczowego i innych organów, gdzie dochodzi do namnażania wirusów. Po namnożeniu wirusów gąsienice giną. Z martwych gąsienic wydostaje się płyn, który zawiera wirusy. Dzięki temu są one ponownie wprowadzane do środowiska i mogą być zjadane przez kolejne gąsienice.

Zastosowanie:

Zapoznaj się z etykietą preparatu:

Jabłonie, grusze: – zwalczanie owocówki jabłkówweczki (0,1 l/ha)

Termin aplikacji:

Preparat zaleca się do stosowania przeciwko gąsienicom pierwszej i drugiej generacji owocówki. Pierwsza aplikacja przed końcem rozwoju jaj – przed wylęganiem się gąsienic (stadium czarnej główki).

Sposób stosowania:madex2

Stosuje się w formie oprysku, 2-3 krotnie (max. 5) na jedno pokolenie, w dawce 50 ml/1m wysokości korony drzew/ ha, co 7-14 dni (co 7 słonecznych dni).

Zalecana dawka wody 400 l/ 1 m wysokości korony drzew/ha.
Zwykle stosuje się 100 ml/ha i 800 l wody/ha.
Możliwe jest stosowanie zmniejszonej dawki preparatu.

Dawkowanie: 100 ml/ha,

Mieszalność: Nie można mieszać z preparatów o odczynie zasadowym np. Myco-Sin®, VitiSan®, Może być mieszany z preparatami zawierającymi miedź i siarkę.

Okres karencji: 0 dni.

Przechowywanie: 42 miesiące, w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze ok 5oC

Opakowania: 100 ml

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym – nr zezwolenia BRŚOR-Ekol-003/2017

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Zobacz również:
CAPEX – biologiczny preparat do zwalczania zwójki siatkóweczki

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie produktu. Zwróć szczególną uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie preparatu.