Nowoczesny adiuwant, poprawiający skuteczność działania insektycydów, fungicydów, herbicydów, regulatorów wzrostu roślin oraz nawozów

WETCIT to nowoczesny adiuwant o działaniu powierzchniowym, przeznaczonym do stosowania razem ze środkami owadobójczymi, grzybobójczymi, regulatorami wzrostu i nawozami, które wymagają użycia substancji zwilżającej i wspomagającej. Preparat pomaga w przełamaniu wodoodporności. Adiuwant dodawany do pestycydów lub mieszanek pestycydów mogą powodować fitotoksyczność u wrażliwych roślin, dlatego zaleca się aby przed wykonaniem zabiegu, wykonać test fitotoksyczności na pojedynczych roślinach.

Uwagi! WETCIT może zwiększyć efektywność środków ochrony o działaniu wgłębnym oraz systemicznym.

Dawkowanie:
0,1 – 0,3%
Sposób aplikacji:

Do napełnionego w 90 % zbiornika powoli dodawać WETCIT, następnie uzupełnić do pożądanej objętości cieczy. Przygotowany roztwór zużyć w przeciągu 12 godzin. Stosowana dawka cieczy jest zależna od używanego środka ochrony roślin, co najmniej 100 l/ha.

Mieszalność:

Mieszalny z większością środków ochrony roślin, preparatów pomocniczych, nawozów płynnych, z wyjątkiem produktów zawierających oleje roślinne oraz zachować ostrożność podczas mieszania ze stymulatorami wzrostu (preparat może nadmiernie wzmocnić efekt ich działanie). W razie wątpliwości należy wykonać test mieszalności.

Przechowywanie: 2 lata, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 5-25⁰C

Opakowania: 1l, 5l

Sprawdź również:
TRANSFORMER – kondycjoner glebowy
PREV-B2 – nawóz dolistny zawierający bor

WETCIT™ TO ZASTRZEŻONY ZNAK TOWAROWY Oro Agri International