Zgłoszenie możnna wysłać mailowo (info@biocont.pl) lub przez formularz zgłoszeniowy: