Lustracja zimowa oraz monitoring przy użyciu pułapek feromonowych DeltaSTOP owocówki oraz zwójek liściowych w sadach jabłoniowych

Lustracja zimowa oraz monitoring przy użyciu pułapek feromonowych DeltaSTOP owocówki oraz zwójek liściowych w sadach jabłoniowych

W uprawie jabłoni w przypadku zagrożenia ze strony szkodników istotnym czynnikiem powodzenia ochrony jest jak najwcześniejsze stwierdzenie ich obecności, poprawne oszacowanie progu szkodliwości oraz monitoring larw i dorosłych w sezonie wegetacyjnym....

Dobroczynek gruszowiec – biologia i efektywność

Dobroczynek gruszowiec – biologia i efektywność

Podstawą walki z przędziorkami w sadach ekologicznych, a także cennym dodatkiem do systemów integrowanej ochrony jest dobroczynek gruszowiec (Typhlodromus pyri). Dobroczynek gruszowiec to niewielki roztocz osiąga do 0,4 mm długości. Jest...