Żerowanie omacnicy prosowianki

Omacnica prosowianka to jeden z najważniejszych szkodników kukurydzy. Dokładny opis tego szkodnika znajdziesz >tutaj<.

Omacnica prosowianka żeruje na wszystkich nadziemnych częściach rośliny kukurydzy. Gąsienice wyszykują sobie kryjówki w zakamarkach pochew liściowych przez co często można przegapić ich pojawienie się. Większość gąsienic żeruje w pochwach liściowych, z czasem wgryzając się do wnętrza kłosów. Zauważalne są niewielkie dziurki, z których wysypują się trociny wraz z odchodami gąsienic.

Uszkadzane zostają również wiechy, które załamują się i obumierają. W dalszym etapie wzrostu rośliny gąsienice żerują wewnątrz kolby – powodując znaczne straty plonu. Do kolby mogą przedostawać się od wewnątrz – wygryzając sobie drogę z wnętrza łodygi lub z zewnątrz, przez liście okrywowe. Na skutek żerowania w kolach pojawiają się infekcje wtórne. co skutkuje znacznym obniżeniem jakości plonu.

Rośliny, na których żerowała omacnica są osłabione i łatwo ulegają kolejnym uszkodzeniom – łatwo łamią się i przewracają co znacznie utrudnia zbiór. Straty powodowane przez szkodnika mogą sięgać 80%.

Żerowaniu omacnicy prosowianki można łatwo zapobiec! Stosując preparaty oparte na pasożytniczej błonkówce – Trichogramma – więcej informacji na temat tych produktów znajdziesz >tutaj<.